Zmiana rezerwacji na MUX1

Dnia 20 stycznia 2020 r. Prezes UKE wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości z zakresu 470-790 MHz, dokonanych przez Prezesa UKE decyzjami: nr DZC-WTV-5157-17/11(20) z dnia 19 grudnia 2011 r., na rzecz ESKA TV S.A. (obecnie MUSIC TV sp. z o.o.), Stavka sp. z o.o., Lemon Records sp. z o.o.,  ATM Grupa S.A.; nr DZC-WRT-5157-42/13 (19) z dnia 29 stycznia 2014 r., na rzecz Telewizji Polskiej S.A.; nr DZC-WRT-5157-32/13 (45) z dnia 29 stycznia 2014 r., na rzecz Fundacji Lux Veritatis; nr DZC-WRT-5157-45/13 (45) z dnia 12 marca 2014 r., na rzecz Stopklatka S.A.; nr DZC-WRT-5157-3/14 (41) z dnia 12 marca 2014 r., na rzecz TV Spectrum sp. z o.o.; nr DZC.WRT.514.133.2018.29 z dnia 3 kwietnia 2019 r. na rzecz  Eska TV S.A. (obecnie MUSIC TV sp. z o.o.), zmienionymi decyzją Prezesa UKE nr DC.WRT.514.82.2019.15 z dnia 30 grudnia 2019 r., polegającej na zmianie kanałów w celu zwolnienia pasma 700 MHz oraz zmianie standardu emisji i kodowania na DVB-T2/HEVC do dnia 30 czerwca 2022 r.

Zmiany rezerwacji mają na celu realizację przepisów art.1 i art. 4 Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/899 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/131) poprzez zwolnienie zakresu 694–790 MHz (dalej „pasmo 700 MHz”) i udostępnienie go na potrzeby systemów ruchomej łączności szerokopasmowej. Zmiana ma nastąpić do dnia 30 czerwca 2022 r.

Zwolnienie pasma 700 MHz, polegające na opuszczeniu tego pasma przez naziemną telewizję cyfrową ma wpływ na wykorzystanie całego telewizyjnego pasma UHF (470-790 MHz). Powoduje między innymi, konieczność zmiany dotychczasowych rezerwacji częstotliwości w zakresie 470-694 MHz (kanały TV nr 21-48) poprzez zamianę wykorzystywanych częstotliwości, stosownie do zarządzenia Prezesa UKE z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UKE z 2020 r. pod pozycją 4.

Tabela nr 1: Obszary wykorzystania częstotliwości przeznaczonych dla MUX1, na których planowana jest zmiana kanałów TV.

 

Lp.

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwości

1.

WROCŁAW-KŁODZKO

2.

ŻAGAŃ

3.

ZIELONA GÓRA

4.

POZNAŃ

5.

PIŁA-GNIEZNO

6.

SZCZECIN

7.

ŚWINOUJŚCIE

8.

BIAŁOGARD

9.

KOSZALIN

10.

IŁAWA

11.

KONIN

12.

PŁOCK

13.

BYDGOSZCZ

14.

BIESZCZADY-RZESZÓW

15.

GORLICE

16.

TARNÓW

17.

KRAKÓW

18.

WISŁA

19.

KATOWICE

20.

OPOLE

21.

CZĘSTOCHOWA

22.

KALISZ

23.

ELBLĄG

24.

OLSZTYN

25.

OSTROŁĘKA

26.

GIŻYCKO

27.

BIAŁYSTOK

28.

SIEDLCE

29.

WARSZAWA

30.

ZAMOŚĆ

31.

LUBLIN

 

 

 

Dodatkowo, w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości przeznaczonych dla naziemnej telewizji cyfrowej, zmiana rezerwacji będzie polegać na zmianie systemu emisji i standardu kodowania strumienia wizji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. zgodnie z poniższą mapką:

Rys. 1 Etapy zmiany systemu emisji i standardu kodowania strumienia wizji

  Obszary MUX 1, 2, 3, 4

Etapy zmiany systemu emisji i standardu kodowania strumienia wizji:

1.       28 marca 2022 r.,

2.       25 kwietnia 2022 r.,

3.       23 maja 2022 r.,

4.       27 czerwca 2022 r.

Stosownie do art. 1141 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne, zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące zmiany rezerwacji na MUX1”, lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Konrad Bródka
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 27.01.2020 07:55
Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2020 13:20