Agenda cyfrowa 2020

  • Agenda Cyfrowa 2020

    24 stycznia 2020

    Prezes UKE zwraca się z prośbą o przekazanie danych na potrzeby opracowywanej przez Komisję Europejską Agendy Cyfrowej.