Obowiązek sprawozdawczy przedsiębiorców telekomunikacyjnych z art. 7

Od 1 stycznia 2021 r. na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) dostępna jest sprawozdawczość z art. 7 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, z późn.zm.). Przypominamy, że od 1 stycznia 2019 r. każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny, niezależnie od wysokości przychodu uzyskanego w roku sprawozdawczym ze świadczenia usług telekomunikacyjnych, jest zobowiązany do wypełnienia formularza/y online dostępnego/ych na dedykowanej platformie. 

Po zalogowaniu na PUE i przełączeniu na kontekst organizacji, formularze sprawozdawcze można znaleźć w zakładce Biznes -> „Sprawozdawczość art.7 - 2020” bądź też korzystając z dostępnej na stronie wyszukiwarki. Wypełnienie formularza online jest jedyną możliwością skutecznego złożenia sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej.

Zgodnie z ustawą, sprawozdanie należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2021
Przekazywane dane powinny być aktualne na dzień 31 grudnia 2020, zgodne ze stanem faktycznym i kompletne.

Dodatkowe informacje dotyczące składania sprawozdań oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dostępne są w zakładce „Pomoc”, a w przypadku wystąpienia problemów technicznych prosimy o skorzystanie z zakładki „Zgłoś problem” lub wysłania wiadomości mailowej opisującej napotkany problem na adres: pue@uke.gov.pl  
Zakładki „Pomoc” i „Zgłoś problem” dostępne są w prawym dolnym rogu platformy PUE (https://pue.uke.gov.pl/).

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dorota Oniszczuk
Osoba publikująca informację: Martin Stysiak
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 11.03.2019 14:01
Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2021 16:01