Roaming 2020

  • BEREC - International roaming

    03 kwietnia 2020

    Prezes UKE wzywa do przekazania informacji w zakresie wolumenu ruchu oraz przychodów z realizacji usług telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym.