Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
24.01.2018 11:25 Wojciech Gunia publikacja Dokument: Porozumienia Genewa 2006 (174-230 MHz oraz 470-862 MHz)
Kategoria: Umowy międzynarodowe