Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
11.12.2017 15:45 Maciej Pietrzykowski publikacja Dokument: Umowy międzynarodowe regulujące wykorzystywanie częstotliwości, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
Kategoria: Umowy międzynarodowe