Szacowanie wartości zamówienia 2023

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.22.2023

  13 kwietnia 2023

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.22.2023 na dostawę serwerów RACK spełniających wymagania określone w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia wraz z zapewnieniem usługi wsparcia technicznego i gwarancji producenta dla zaproponowanych urządzeń.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.21.2023

  05 kwietnia 2023

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.21.2023 na rozbudowę systemu F5 będącego w posiadaniu Zamawiającego o klaster dwóch urządzeń wraz z zapewnieniem usługi wsparcia technicznego i gwarancji producenta dla zaproponowanych urządzeń.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.19.2023

  04 kwietnia 2023

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.19.2023 na modernizację systemu macierzowego będącego w posiadaniu Zamawiającego z zapewnieniem usługi wsparcia technicznego i gwarancji producenta dla zaproponowanych urządzeń.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.20.2023

  03 kwietnia 2023

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.20.2023 na wykonanie analizy substytucyjności usługi naziemnej telewizji cyfrowej (NTC) oraz analizy substytucyjności usługi naziemnego radia.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.18.2023

  30 marca 2023

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.18.2023 na przeprowadzenie badania ankietowego opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług stacjonarnego dostępu do Internetu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu sieci światłowodowych budowanych z dofinansowaniem POPC wraz z opracowaniem wyników badania.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.17.2023

  22 marca 2023

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.17.2023 na zakup kartonów przeznaczonych do archiwizacji dokumentów.