Szacowanie wartości zamówienia 2023

 • Zaproszenie do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia BA.WZP.26.1.28.2023

  19 maja 2023

  Zaproszenie do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia BA.WZP.26.1.28.2023 na przygotowanie i przeprowadzenie testów wydajnościowych Rozbudowy Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 • Zaproszenie do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia BA.WZP.26.1.27.2023

  16 maja 2023

  Zaproszenie do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia BA.WZP.26.1.27.2023 na przedłużenie subskrypcji o 12 miesięcy u producenta oprogramowania na system Bitbucket.

 • Zaproszenie do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia BA.WZP.26.1.26.2023

  11 maja 2023

  Zaproszenie do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia BA.WZP.26.1.26.2023 na dostawę przełączników sieciowych Ethernet (Typ A – 4 szt, Typ B – 14 szt , Typ C – 8 szt , Typ D – 4 szt) oraz przełączników Fiber Channel (Typ E – 4 szt) wraz z zapewnieniem usługi wsparcia technicznego i gwarancji producenta dla zaproponowanych urządzeń.

 • Zaproszenie do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia BA.WZP.26.1.25.2023

  08 maja 2023

  Zaproszenie do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia BA.WZP.26.1.25.2023 na świadczenie usługi wsparcia technicznego producenta oprogramowania FME wraz dostarczeniem licencji FME Server oraz konsultacje techniczne i szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania.

 • Zaproszenie do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia BA.WZP.26.1.24.2023

  27 kwietnia 2023

  Zaproszenie do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia BA.WZP.26.1.24.2023 na dostawę 15 kompletnych zestawów urządzeń do pomiaru parametrów transmisyjnych w szerokopasmowych sieciach telekomunikacyjnych opartych o protokół IP oraz przeprowadzenie instruktażu w siedzibie Zamawiającego przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie.

 • Zaproszenie do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia BA.WZP.26.1.23.2023

  20 kwietnia 2023

  Zaproszenie do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia BA.WZP.26.1.23.2023 świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektu Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w miejscowości Siemianowice Śląskie, ul. Wróblewskiego 75