Szacowanie wartości zamówienia 2023

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.4.2023

  26 stycznia 2023

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.4.2023 na dostęp do baz obejmujących swym zakresem zagadnienia z obszaru telekomunikacji, informatyki, nowych technologii w komunikacji elektronicznej i sektorze ICT oraz bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.2.2023

  18 stycznia 2023

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.2.2023 na dostarczenie infrastruktury teleinformatycznej w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej”.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.1.2023

  12 stycznia 2023

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.1.2023 na zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej.