Szacowanie wartości zamówienia 2023

  • Zaproszenie do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia BA.WZP.26.1.85.2023

    05 grudnia 2023

    Zaproszenie do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia BA.WZP.26.1.85.2023 na świadczenie usługi wsparcia i rozwoju Systemów (funkcjonujących w Centrali Urzędu Komunikacji Elektronicznej) w zakresie oprogramowania wytworzonego w języku programowania Ruby z wykorzystaniem frameworku Ruby on Rails.