Szacowanie wartości zamówienia 2023

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.11.2023

  21 lutego 2023

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.11.2023 na rozbudowę systemu F5 będącego w posiadaniu Zamawiającego o klaster dwóch urządzeń wraz z zapewnieniem usługi wsparcia technicznego i gwarancji producenta dla zaproponowanych urządzeń.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.10.2023

  16 lutego 2023

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.10.2023 na przygotowanie i realizację testów penetracyjnych Systemu Monitorowania Jakości Internetu (SMJI) oraz e-usługi pn. Dostęp do bieżącej informacji o jakości usług IAS.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.9.2023

  16 lutego 2023

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.9.2023 na „Audyt dokumentacji Systemu Monitorowania Jakości Internetu (SMJI) oraz e-usługi pn. Dostęp do bieżącej informacji o jakości usług IAS oraz wsparcie Zamawiającego w fazach testów akceptacyjnych i odbioru końcowego".

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.8.2023

  14 lutego 2023

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.8.2023 na zapewnienie usług hotelowych oraz gastronomiczno-restauracyjnych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia 3 (słownie: trzech) spotkań roboczych dla pracowników Instytucji Specjalistycznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (dalej: POPC).

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.7.2023

  14 lutego 2023

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.7.2023 na sukcesywną dostawę artykułów higienicznych i środków czystości do Centrali i Delegatur Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.6.2023

  13 lutego 2023

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.6.2023 na zorganizowania wydarzenia międzynarodowego, tj. posiedzenia plenarnego Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) dla ok. 120 osób w dniach 6-8 grudnia 2023 r. w Warszawie, zorganizowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).