Szacowanie wartości zamówienia 2023

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.18.2023

  30 marca 2023

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.18.2023 na przeprowadzenie badania ankietowego opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług stacjonarnego dostępu do Internetu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu sieci światłowodowych budowanych z dofinansowaniem POPC wraz z opracowaniem wyników badania.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.17.2023

  22 marca 2023

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.17.2023 na zakup kartonów przeznaczonych do archiwizacji dokumentów.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.16.2023

  22 marca 2023

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.16.2023 na świadczenie usługi obejmującej przeprowadzenie analizy z zakresu dostępu do aktywnych usług hurtowych w sieci POPC po upływie: okresu trwałości projektów oraz 7 lat od zakończenia realizacji projektów.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.15.2023

  16 marca 2023

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.15.2023 na przeprowadzenie aktualizacji narzędzia Test Margin Squeeze dla sieci POPC poprzez analizę danych z zakresu kosztów i opłat wprowadzanych do Testu MS przez Operatorów Sieci Dostępowych oraz usprawnienia procesów: wypełniania danych przez OSD oraz weryfikacji Testów MS przez Prezesa UKE.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.14.2023

  15 marca 2023

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.14.2023 na wsparcie eksperckie w postaci 90 godzin konsultacji w zakresie analizy i oceny metodologii kalkulacji kosztów oraz sposobu zasilania danymi Testu MS i rodzaju danych użytych przez OSD wybudowanych ze wsparciem POPC.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.13.2023

  08 marca 2023

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.13.2023 na wykonanie usługi przygotowania i dostarczenia danych statystycznych przyporządkowanych do punktów adresowych.