Szacowanie wartości zamówienia 2023

 • Zaproszenie do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia BA.WZP.26.1.24.2023

  27 kwietnia 2023

  Zaproszenie do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia BA.WZP.26.1.24.2023 na dostawę 15 kompletnych zestawów urządzeń do pomiaru parametrów transmisyjnych w szerokopasmowych sieciach telekomunikacyjnych opartych o protokół IP oraz przeprowadzenie instruktażu w siedzibie Zamawiającego przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie.

 • Zaproszenie do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia BA.WZP.26.1.23.2023

  20 kwietnia 2023

  Zaproszenie do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia BA.WZP.26.1.23.2023 świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektu Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w miejscowości Siemianowice Śląskie, ul. Wróblewskiego 75

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.22.2023

  13 kwietnia 2023

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.22.2023 na dostawę serwerów RACK spełniających wymagania określone w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia wraz z zapewnieniem usługi wsparcia technicznego i gwarancji producenta dla zaproponowanych urządzeń.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.21.2023

  05 kwietnia 2023

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.21.2023 na rozbudowę systemu F5 będącego w posiadaniu Zamawiającego o klaster dwóch urządzeń wraz z zapewnieniem usługi wsparcia technicznego i gwarancji producenta dla zaproponowanych urządzeń.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.19.2023

  04 kwietnia 2023

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.19.2023 na modernizację systemu macierzowego będącego w posiadaniu Zamawiającego z zapewnieniem usługi wsparcia technicznego i gwarancji producenta dla zaproponowanych urządzeń.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.20.2023

  03 kwietnia 2023

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.20.2023 na wykonanie analizy substytucyjności usługi naziemnej telewizji cyfrowej (NTC) oraz analizy substytucyjności usługi naziemnego radia.