Zaproszenie do ustalenia wartości - BA.WZP.26.6.55.2021

Zaproszenie do ustalenia wartości na utrzymanie czystości w budynkach użytkowanych w Centrali Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie - BA.WZP.26.6.55.2021

 

ermin składania ofert:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 05 listopada 2021 r. do godz. 15:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w przedmiotowym  Zaproszeniu.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dagmara Chmielecka
Osoba publikująca informację: Urszula Wysocka
Data publikacji: 29.10.2021 10:00