Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.14.2023

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.14.2023 na wsparcie eksperckie w postaci 90 godzin konsultacji w zakresie analizy i oceny metodologii kalkulacji kosztów oraz sposobu zasilania danymi Testu MS i rodzaju danych użytych przez OSD wybudowanych ze wsparciem POPC.

Zamówienie finansowane będzie w ramach projektu nr POPC.04.01.01-00-0073/22 „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2023 r.” w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. 

 

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 23 marca 2023 r. do godz. 16:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 5. Zaproszenia. 

Szczegóły w poniżej załączonym pliku. 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Maciej Siek
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 15.03.2023 12:00