Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.18.2023

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.18.2023 na przeprowadzenie badania ankietowego opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług stacjonarnego dostępu do Internetu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu sieci światłowodowych budowanych z dofinansowaniem POPC wraz z opracowaniem wyników badania.

Przedmiot zamówienia sfinansowany zostanie ze środków przewidzianych w budżecie projektu nr POPC.04.01.01-00-0073/22 „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2023 r.” w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

UWAGA!!! W dniu 11.04.2023 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania. 

UWAGA!!! W dniu 04.04.2023 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania. 

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 14 kwietnia 2023 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. VII Zaproszenia. 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Zawadzka, Paulina Olszewska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 30.03.2023 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 11.04.2023 12:06