Zamówienia publiczne 2018

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr: BAK.WZP.26.5.2018.49

  30 sierpnia 2018

  Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę 1 szt. filtru pasmowo-zaporowego (Band Reject/Notch) na pasmo częstotliwości 5450 – 5850 MHz.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr: BAK.WZP.26.5.2018.48

  30 sierpnia 2018

  Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę 1 szt. filtra pasmowo-zaporowego (Band Reject/Notch) na pasmo częstotliwości 2.4 GHz.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.47.

  30 sierpnia 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Zakup 2 szt. cęgów CMAD (Common Mode Absorption Device) typ CMAD20B firmy Teseq wraz z zestawem CAL CMAD20A do kalibracji ww. cęgów”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.47.

 • Ogloszenie o zamówieniu - sprawa BAK.WZP.26.31.2018

  29 sierpnia 2018

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie mebli biurowych” - numer sprawy: BAK.WZP.26.31.2018.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.26.24.2018.

  28 sierpnia 2018

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Analizę zasad współpracy w przedmiocie dostępu do podbudowy słupowej operatorów sieci energetycznych”. Sprawa numer: BAK.WZP.26.24.2018.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa BAK.WZP.26.26.2018

  24 sierpnia 2018

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Organizacja szkolenia dla pracowników Instytucji Społecznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa"