Zamówienia publiczne 2018

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BAK.WZP.26.30.2018

  03 sierpnia 2018

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przeprowadzenie badania czasu przebiegu przesyłek listowych nierejestrowanych uzyskanego w roku 2019 w zakresie usług powszechnych świadczonych w obrocie krajowym przez operatora wyznaczonego"

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr: BAK.WZP.26.5.2018.40

  03 sierpnia 2018

  Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na zakup 1 sztuki anteny typu UHA 9105 firmy SCHWARZBECK MESS – ELEKTRONIK z masztem AM 9144 firmy SCHWARZBECK MESS – ELEKTRONIK do jej mocowania i świadectwem kalibracji z akredytowanego Laboratorium.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr: BAK.WZP.26.5.2018.39

  03 sierpnia 2018

  Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na dostarczenie 4 gotowych raportów, wraz z danymi źródłowymi, w zakresie rozwoju następujących rynków na obszarze Polski: Internetu Rzeczy, Internetu mobilnego i usług dodanych, płatnej telewizji oraz przetwarzania danych w chmurze.

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BAK.WZP.26.29.2018

  02 sierpnia 2018

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie przebudowy klatek schodowych w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17 we Wrocławiu" - sprawa numer: BAK.WZP.26.29.2018

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.38.

  31 lipca 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Dostawę opcji opcjonalnego rozszerzenia DFS K350 prod. Rohde&Schwarz do generatora wektorowego typu SMBV100A prod. Rohde&Schwarz”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.38.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.37.

  31 lipca 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Dostawę opcjonalnego rozszerzenia AWGN K62 prod. Rohde&Schwarz do generatora wektorowego typu SMBV100A prod. Rohde&Schwarz”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.37.