Zamówienia publiczne 2018

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BAK.WZP.26.5.2018.82

  12 grudnia 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości realizacji oraz wyników badania czasu przebiegu paczek pocztowych”

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.26.38.2018.

  11 grudnia 2018

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na „Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy”.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BAK.WZP.26.5.2018.81

  05 grudnia 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Zapewnienie rocznego wsparcia i utrzymania systemu Hitachi Data Protection Suite w roku 2019 dla pojemności danych 15 TB”

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.80

  05 grudnia 2018

  Zaproszenie do składania ofert na zakup licencji oprogramowania typu GIS do przeprowadzania analiz przestrzennych i oprogramowania umożliwiającego planowanie i optymalizację sieci 3G/3,5G/4G, oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu.

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BAK.WZP.26.46.2018

  04 grudnia 2018

  Postępowanie na „Wykupienie od producenta systemu bazodanowego IBM Informix praw do świadczenia usługi utrzymania (maintenance) na posiadane w Urzędzie licencje per CPU dla systemu bazodanowego IBM Informix oraz świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego Systemu (w Centrali Urzędu Komunikacji Elektronicznej) w zakresie oprogramowania IBM Informix"

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BAK.WZP.26.5.2018.79

  03 grudnia 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Odnowienie rocznego wsparcia technicznego/gwarancji producenta (FC-10-0VM02-642-02-12 24x7 FortiCare and FortiGuard Base Bundle Contract 1 Yr) dla systemu ochrony poczty elektronicznej w postaci 2 szt. wirtualnych maszyn z zainstalowanym oprogramowaniem FortiMail VM02”