Zamówienia publiczne 2018

 • Informacja o unieważnieniu postępowania - sprawa numer: BAK.WZP.26.12.2018.

  05 kwietnia 2018

  Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego zespołu budynków przemysłowo-usługowo-magazynowych, wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej, na nieruchomości przy ul. Wschodniej 10/12 w Łodzi”.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.11

  04 kwietnia 2018

  Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na produkcję i dostawę gry edukacyjnej TABU wg autorskiego projektu graficznego wraz z oznakowaniem logotypem i danymi UKE, przeznaczonych na potrzeby kampanii edukacyjnych dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat oraz od 10 do 12 lat prowadzonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.10

  28 marca 2018

  Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na produkcję i dostawę puzzli edukacyjnych wg autorskiego projektu graficznego wraz z oznakowaniem logotypem i danymi UKE, przeznaczonych na potrzeby kampanii edukacyjnych dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat oraz od 10 do 12 lat prowadzonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej

 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej na 2018 r.

  27 marca 2018

  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej na 2018 r.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.9

  23 marca 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Przeprowadzenie autoryzowanego szkolenia z zakresu Oracle BI 12c: Build Repositories, dla pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaangażowanego w realizacje projektu „Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (PIT)”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.8

  23 marca 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego o parametrach i cechach wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert, w podziale na 3 zadania (części)”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert.