Zamówienia publiczne 2018

  • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.1

    04 stycznia 2018

    Zaproszenie do składania ofert na „Przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości realizacji oraz wyników badania czasu przebiegu paczek pocztowych”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.1.