Zamówienia publiczne 2018

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.27

  09 listopada 2018

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia na „Realizację usługi budowy, wsparcia, aktualizacji i rozwoju dwóch instancji (produkcyjnej i testowej) aplikacji web służącej do prezentowania w Internecie informacji o wydanych pozwoleniach służby radioamatorskiej”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu.

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa BAK.WZP.26.39.2018

  09 listopada 2018

  Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację macierzy Netapp FAS 2554, rozbudowę macierzy Netapp FAS 8040 oraz wykupienie gwarancji i wsparcia technicznego producenta”.

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BAK.WZP.26.37.2018

  07 listopada 2018

  Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie naprawy 17 szt. Ruchomych Stacji Pomiarowych (RSP), zbudowanych na samochodach Mercedes Sprinter”.

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK.WZP.26.41.2018

  06 listopada 2018

  Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Realizację badania na temat roli Internetu w życiu osobistym i zawodowym, przed i po zmianie medium dostępowego oraz subskrybowanej przepustowości ze szczególnym uwzględnieniem sieci światłowodowych budowanych w ramach POPC, wraz z opracowaniem wyników badania ankietowego w formie raportu”.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.71

  06 listopada 2018

  Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na organizację szkolenia dla pracowników Instytucji Specjalistycznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (dalej: POPC) wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych oraz obsługi szkolenia, w terminie 11-13 grudnia 2018 r.

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BAK.WZP.26.40.2018

  06 listopada 2018

  Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę 3 szt. przenośnych zestawów do monitoringu widma radiowego i wykrywania zakłóceń