Zamówienia publiczne 2018

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.24

  22 października 2018

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Roczne wznowienie licencji dla McAfee Complete EndPoint Protection – Business wraz z odnowieniem subskrypcji pomocy technicznej „Business Support” dla łącznej liczby 1501 węzłów oraz na roczne wsparcie typu Business Support dla posiadanych przez Zamawiającego licencji".

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.23

  22 października 2018

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Zapewnienie rocznego wsparcia i utrzymania systemu Hitachi Data Protection Suite w roku 2019 dla pojemności danych 15 TB,” oraz rozszerzenie systemu Hitachi Data Protection Suite", zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu do składania ofert.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.67

  19 października 2018

  Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na usługę produkcji, dostawę i usługę montażu w siedzibie UKE elementów zabudowy przestrzeni informacyjno-edukacyjnej na potrzeby kampanii informacyjno-edukacyjnych prowadzonych przez Prezesa UKE związanych z bezpieczeństwem w sieci oraz podnoszeniem kompetencji cyfrowych ...

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.66

  18 października 2018

  Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na świadczenie usług archiwizacji dokumentacji kat. A. oraz kat. B.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa BAK.WZP.26.34.2018

  18 października 2018

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego do kotłowni centralnego ogrzewania w Obiekcie Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy, gm. Strachówka”

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.26.35.2018.

  18 października 2018

  Informacja o wyborze najkorz. oferty - przetarg nieograniczony: „Przeprowadzenie badania ankietowego opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz oceny preferencji konsumentów (indywidualnych, instytucjonalnych, dzieci w wieku 7-14 lat wraz z rodzicami oraz tzw. start-upów tech.) wraz z opracowaniem wyników badania.