Zamówienia publiczne 2018

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - BAK.WZP.26.35.2017

  19 stycznia 2018

  Świadczenie powszechnych usług pocztowych na potrzeby Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania środków. Zamówienia udzielono na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa BAK.WZP.26.41.2017

  04 stycznia 2018

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - sprawa BAK.WZP.26.41.2017

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.1

  04 stycznia 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości realizacji oraz wyników badania czasu przebiegu paczek pocztowych”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.1.