Zamówienia publiczne 2018

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa BAK.WZP.26.30.2017

  29 stycznia 2018

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie, budowę, dostarczenie i wdrożenie Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji, oraz świadczenie usług gwarancyjnych, wsparcia i rozwoju" - sprawa BAK.WZP.26.30.2017

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.3

  29 stycznia 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego trzech urządzeń mobilnych o parametrach i cechach wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert, w podziale na 2 zadania”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.3

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa BAK.WZP.26.10.2018

  26 stycznia 2018

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na śwaidczenie usługi utrzymania czystości i wykonywania prac porządkowych w budynkach Ośrodka Infrastruktury Urzędu Komunikacji Ekektronicznej w Boruczy - sprawa BAK.WZP.26.10.2018

 • Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.1

  26 stycznia 2018

  Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego.

 • Informacja z otwarcia ofert - sprawa BAK.WZP.26.10.2018

  25 stycznia 2018

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na "Świadczenie usługi utrzymania czystości i wykonywania prac porządkowych w budynkach Ośrodka Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy.

 • Zaproszenie do składania oferta - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.2

  24 stycznia 2018

  Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na odbiór oleju napędowego w ilości około 3 000 litrów oraz jego utylizację, czyszczenie zbiornika paliwa, zakup i dostawę oleju napędowego w ilości docelowej 3 000 litrów.