Zamówienia publiczne 2018

  • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BAK.WZP.26.35.2018

    01 października 2018

    Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Przeprowadzenie badania ankietowego opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz oceny preferencji konsumentów (indywidualnych, instytucjonalnych, dzieci w wieku 7-14 lat wraz z rodzicami oraz tzw. start-upów technologicznych) wraz z opracowaniem wyników badania