Zamówienia publiczne 2018

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.70

  31 października 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Roczne wznowienie licencji dla McAfee Complete EndPoint Protection - Business wraz z odnowieniem substancji pomocy technicznej "Business Support" oraz roczne wsparcie typu Business Support dla dla posiadanych dla Zamawiającego licencji".

 • Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.26

  26 października 2018

  Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego.

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK.WZP.26.36.2018

  26 października 2018

  Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Realizację badania na temat roli Internetu w życiu osobistym i zawodowym, przed i po zmianie medium dostępowego oraz subskrybowanej przepustowości ze szczególnym uwzględnieniem sieci światłowodowych budowanych w ramach POPC, wraz z opracowaniem wyników badania ankietowego w formie raportu”.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.25

  25 października 2018

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Dostarczenie co najmniej 5 baz danych, wraz z raportami stworzonymi na ich podstawie, w zakresie rozwoju następujących rynków na obszarze Polski: Internetu Rzeczy, usług OTT (Over-The-Top), Internetu mobilnego i usług dodanych, płatnej telewizji oraz przetwarzania danych w chmurze”.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.69

  25 października 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Organizację szkolenia dla pracowników Instytucji Specjalistycznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych oraz obsługi szkolenia, w terminie 13-15 listopada 2018 r.”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.68

  23 października 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Odnowienie na okres 12 miesięcy usług asysty technicznej dla licencji Oracle typu Full Use w ramach posiadanego przez Urząd kontraktu asysty technicznej nr 12635114 i 17510577”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.68.