Zamówienia publiczne 2018

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK.WZP.26.45.2018

  29 listopada 2018

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 1 sztuki pojazdu typu „Bus” do przewozu osób” - numer sprawy: BAK.WZP.26.45.2018.

 • Ogloszenie o zamówieniu - sprawa BAK.WZP.26.43.2018

  29 listopada 2018

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zapewnienie usługi utrzymania, wsparcia i rozwoju Elektronicznego Systemu Obsługi Dokumentów”

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK.WZP.26.44.2018

  28 listopada 2018

  Zamówienie na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na „Świadczenie powszechnych usług pocztowych na potrzeby Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez okres od 01 stycznia 2019 r. do 21 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania środków”

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.28

  28 listopada 2018

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Zakup dwóch licencji oprogramowania oraz przeprowadzenia szkolenia z obsługi z jednego z nich”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.28.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BAK.WZP.26.5.2018.78

  28 listopada 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Zapewnienie rocznego wsparcia i utrzymania systemu Hitachi Data Protection Suite w roku 2019 dla pojemności danych 15 TB”

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.26.41.2018.

  23 listopada 2018

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na „Realizację badania na temat roli Internetu w życiu osobistym i zawodowym, przed i po zmianie medium dostępowego oraz subskrybowanej przepustowości ze szczególnym uwzględnieniem sieci światłowodowych budowanych w ramach POPC, wraz z opracowaniem wyników badania ankietowego w formie raportu”.