Zamówienia publiczne 2018

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.10

  28 marca 2018

  Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na produkcję i dostawę puzzli edukacyjnych wg autorskiego projektu graficznego wraz z oznakowaniem logotypem i danymi UKE, przeznaczonych na potrzeby kampanii edukacyjnych dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat oraz od 10 do 12 lat prowadzonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej

 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej na 2018 r.

  27 marca 2018

  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej na 2018 r.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.9

  23 marca 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Przeprowadzenie autoryzowanego szkolenia z zakresu Oracle BI 12c: Build Repositories, dla pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaangażowanego w realizacje projektu „Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (PIT)”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.8

  23 marca 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego o parametrach i cechach wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert, w podziale na 3 zadania (części)”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.7.

  22 marca 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usługi tłumaczenia pisemnego z/na jęz. angielski dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.7.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.6.

  19 marca 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaangażowanych w realizacje projektu „Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (PIT)”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert.