Zamówienia publiczne 2018

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.15

  18 kwietnia 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług telefonii ruchomej dla pracowników Instytucji Specjalistycznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.14

  12 kwietnia 2018

  Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi wsparcia w zakresie stworzenia jednolitej relacyjnej bazy infrastruktury i usług telekomunikacyjnych aktualnej na 31 grudnia 2017 r., przechowującej pełną historię zmian atrybutów od roku 2011.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.13.

  10 kwietnia 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usługi tłumaczenia pisemnego z/na jęz. angielski dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.12

  09 kwietnia 2018

  Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na przygotowanie narzędzia służącego do przeprowadzania testu Margin Squeeze na potrzeby weryfikacji opłat hurtowych usług (BSA, LLU i VULA) dla działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla gospodarstw domowych.

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa BAK.WZP.26.15.2018

  06 kwietnia 2018

  Świadczenie usługi utrzymania, wsparcia, aktualizacji i rozwoju systemu Platforma Usług Elektronicznych

 • Informacja o unieważnieniu postępowania - sprawa numer: BAK.WZP.26.12.2018.

  05 kwietnia 2018

  Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego zespołu budynków przemysłowo-usługowo-magazynowych, wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej, na nieruchomości przy ul. Wschodniej 10/12 w Łodzi”.