Zamówienia publiczne 2018

  • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.11

    04 kwietnia 2018

    Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na produkcję i dostawę gry edukacyjnej TABU wg autorskiego projektu graficznego wraz z oznakowaniem logotypem i danymi UKE, przeznaczonych na potrzeby kampanii edukacyjnych dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat oraz od 10 do 12 lat prowadzonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.