Zamówienia publiczne 2018

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa BAK.WZP.26.14.2018

  30 kwietnia 2018

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa 16 kompletnych zestawów urządzeń do pomiaru parametrów transmisyjnych w szerokopasmowych sieciach telekomunikacyjnych opartych o protokół IP oraz przeprowadzenie szkoleń"

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.18

  24 kwietnia 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Zakup i dostawę 4 szt. analizatorów widma czasu rzeczywistego typu Tektronix RSA 306 B lub równoważnych, wraz z akcesoriami niezbędnymi do ich uruchomienia, przeznaczonych do zastosowania w Ruchomych Stacjach Monitoringowych i w Ruchomych Stacjach Pomiarowych oraz w Regionalnych Stacjach Kontroli Emisji Radiowych”.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.17

  20 kwietnia 2018

  Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi wsparcia w zakresie opracowania analizy wpływu rozwoju sieci światłowodowych na korzyści społeczno-ekonomiczne w ujęciu globalnym i lokalnym.

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK.WZP.26.16.2018

  19 kwietnia 2018

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Badanie konsumenckie oraz analizę zagadnienia substytucyjności Internetu stacjonarnego i Internetu mobilnego oraz wpływu substytucyjności Internetu stacjonarnego i Internetu mobilnego na elastyczność cenową w Polsce”.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.16

  19 kwietnia 2018

  Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi przygotowania i dostarczenia danych statystycznych agregowanych do obszarów statystycznych lub punktów adresowych wraz z warstwami wektorowymi określającymi przebieg granic tych obszarów.

 • Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.3

  18 kwietnia 2018

  Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego na na realizację przeglądu mechanicznego 17 szt. Ruchomych Stacji Pomiarowych zabudowanych na samochodach Mercedes Sprinter.