Zamówienia publiczne 2018

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BAK.WZP.26.28.2018

  19 lipca 2018

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Przewóz pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej - sprawa numer: BAK.WZP.26.28.2018

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BAK.WZP.26.22.2018

  18 lipca 2018

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawę 6 szt. reflektometrów optycznych (OTDR) wraz z oprzyrządowaniem do pomiaru długości i tłumienności włókien światłowodowych w sieciach telekomunikacyjnych oraz materiałami eksploatacyjnymi" - numer sprawy: BAK.WZP.26.22.2018

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.28.

  18 lipca 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Wykonanie wzorcowania aparatury pomiarowej”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.28.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.27.

  16 lipca 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Wykupienie usługi wsparcia i utrzymania dla posiadanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej oprogramowania, zgodnie z zawartym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej z firmą VMware kontraktem nr 40202108”.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.26.16.2018.

  13 lipca 2018

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Badanie konsumenckie oraz analizę zagadnienia substytucyjności Internetu stacjonarnego i Internetu mobilnego oraz wpływu substytucyjności Internetu ...". Sprawa numer: BAK.WZP.26.16.2018.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa BAK.WZP.26.23.2018

  12 lipca 2018

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę mebli dla Urzędu Komuniakcji Elektronicznej - sprawa BAK.WZP.26.23.2018