Zamówienia publiczne 2018

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BAK.WZP.26.5.2018.44

  20 sierpnia 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Usługę produkacji toreb papierowych oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych (ulotek, dyplomów, plakatów, naklejek) wg autorskiego projektu graficznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.44

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.43

  17 sierpnia 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych o parametrach i cechach wskazanych w Zaproszeniu do składania ofert”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.43.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa nr BAK.WZP.26.27.2018

  16 sierpnia 2018

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę testera radiokomunikacyjnego - sprawa BAK.WZP.26.27.2018

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BAK.WZP.26.5.2018.42

  16 sierpnia 2018

  Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na realizację usług wsparcia oraz rozwoju szyny integracyjnej WSO2-ESB (v. 4.9), umożliwiającej i obsługującej komunikację różnych systemów i aplikacji funkcjonujących u Zamawiającego.

 • Informacja o unieważnieniu postępowania - sprawa numer: BAK.WZP.26.20.2018

  08 sierpnia 2018

  Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego zespołu budynków przemysłowo-usługowo-magazynowych, wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej, na nieruchomości przy ul. Wschodniej 10/12 w Łodzi”.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa nr BAK.WZP.26.28.2018

  08 sierpnia 2018

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przewóz pracownikow Urzędu Komunikacji Elektronicznej - sprawa BAK.WZP.26.28.2018