Zamówienia publiczne 2018

  • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr: BAK.WZP.26.5.2018.39

    03 sierpnia 2018

    Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na dostarczenie 4 gotowych raportów, wraz z danymi źródłowymi, w zakresie rozwoju następujących rynków na obszarze Polski: Internetu Rzeczy, Internetu mobilnego i usług dodanych, płatnej telewizji oraz przetwarzania danych w chmurze.

  • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BAK.WZP.26.29.2018

    02 sierpnia 2018

    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie przebudowy klatek schodowych w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17 we Wrocławiu" - sprawa numer: BAK.WZP.26.29.2018