Zamówienia publiczne 2019

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.28.2019.1

  29 października 2019

  Zaproszenie do składania ofert na „Roczne wznowienie licencji dla McAfee Complete EndPoint Protection – Business wraz z odnowieniem subskrypcji pomocy technicznej „Business Support” dla łącznej liczby 1501 węzłów”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.28.2019.1.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.27.2019.1

  29 października 2019

  Zaproszenie do składania ofert na „Odnowienie na okres 12 miesięcy usług asysty technicznej dla licencji Oracle typu Full Use w ramach posiadanego przez Urząd kontraktu asysty technicznej nr 12635114”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.27.2019.1

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BA.WZP.26.6.40.2019

  29 października 2019

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Dostawa i wdrożenie rozwiązania do zarządzania i rejestracji sesji kont uprzywilejowanych klasy PAM wraz z usługą wsparcia technicznego na 12 lub 36 miesięcy”

 • Ogloszenie o zamówieniu - sprawa BA.WZP.26.51.2019

  23 października 2019

  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i wdrożenie kompleksowej platformy wideokonferencyjnej wraz z licencjami oraz wyposażeniem”

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.26.2019

  23 października 2019

  Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych dla systemów klimatyzacyjnych usytuowanych w siedzibie Zamawiającego w okresie 12 miesięcy”

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.25.2019

  23 października 2019

  Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych dla instalacji gaśniczej aerozolowej sterowanej oraz systemu wczesnej detekcji dymu ASD usytuowanej w siedzibie Zamawiającego w okresie 12 miesięcy”