Zamówienia publiczne 2019

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.22.2019

  02 października 2019

  Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości realizacji, przez podmiot wyspecjalizowany w realizacji badań rynkowych, badania czasu przebiegu przesyłek listowych nierejestrowanych uzyskanego w roku 2020 oraz w roku 2021 w zakresie usług powszechnych w obrocie krajowym przez operatora wyznaczonego oraz wyników tego badania

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia – sprawa nr BA.WZP.26.6.33.2019

  01 października 2019

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Przedłużenie gwarancji i usługi wsparcia technicznego producenta dla urządzeń sieciowych Cisco wyszczególnionych w załączniku nr 1 na okres 12 miesięcy”

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia – sprawa nr BA.WZP.26.6.32.2019

  01 października 2019

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Przedłużenie gwarancji i usługi wsparcia technicznego producenta dla urządzeń sieciowych Brocade na okres 12 miesięcy”

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.21.2019.1

  01 października 2019

  Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę środków czystości do Centrali i Delegatur Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 • Ogłoszenie o konkursie – numer sprawy: BA.WZP.26.47.2019

  27 września 2019

  Konkurs prowadzony na podstawie art. 110 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) oraz Regulaminu Konkursu na „Platformę prezentująca atrakcyjność inwestycyjną na obszarach białych plam w dostępie do Internetu” -sprawa nr BA.WZP.26.47.2019.

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa numer BA.WZP.26.48.2019

  26 września 2019

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 18 sztuk przełączników zarządzalnych Ethernet”