Zamówienia publiczne 2019

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.53.2019

  31 października 2019

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę zestawów zawierających bezzałogowe statki powietrzne” - numer sprawy: BA.WZP.26.53.2019.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.31.2019

  31 października 2019

  Zaproszenie do składania ofert na „Zapewnienie rocznego wsparcia (prawa do poprawek, nowych wersji oraz pomocy technicznej), utrzymania oraz przedłużenia gwarancji dla przełączników Juniper”.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BA.WZP.26.6.41.2019.1

  30 października 2019

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Wykupienie od producenta Systemu bazodanowego IBM Informix praw do świadczenia usługi utrzymania”

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa BA.WZP.26.5.30.2019

  30 października 2019

  Zaproszenie do składania ofert na „Zakup licencji na 100 użytkowników oprogramowania FortiTokenMobile do uwierzytelniania dwuskładnikowego urządzeń mobilnych. (Kod produktu producenta: FTM-ELIC-100 - Software one-time password tokens for iOS, Android and Windows Phone mobile devices. Perpetual licenses for 100 users. Electronic license certificate)”

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.29.2019

  30 października 2019

  Zaproszenie do składania ofert na „Przedłużenie gwarancji i usługi wsparcia technicznego producenta dla urządzeń sieciowych Cisco”

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.28.2019.1

  29 października 2019

  Zaproszenie do składania ofert na „Roczne wznowienie licencji dla McAfee Complete EndPoint Protection – Business wraz z odnowieniem subskrypcji pomocy technicznej „Business Support” dla łącznej liczby 1501 węzłów”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.28.2019.1.