Zamówienia publiczne 2019

 • Zaproszenie do szacownia wartości zamówienia publicznego - sprawa nr: BA.WZP.26.6.42.2019.1

  29 listopada 2019

  Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.39.2019.1

  28 listopada 2019

  Zaproszenie do składania ofert na „Odnowienie rocznego wsparcia technicznego/gwarancji producenta dla systemu ochrony poczty elektronicznej w postaci 2 szt. wirtualnych maszyn z zainstalowanym oprogramowaniem FortiMail VM02”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaprosz. do składania ofert -sprawa numer: BA.WZP.26.5.39.2019.1

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.38.2019.1

  27 listopada 2019

  Zaproszenie do składania ofert na „Dostawę 2 szt. reflektometrów optycznych (OTDR) wraz z pozostałymi elementami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.38.2019.1

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa numer BA.WZP.26.59.2019

  25 listopada 2019

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę analizatora widma do poszukiwania i zwalczania zakłóceń w sieciach mikrofalowych oraz monitorowania widma radiowego."

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.37.2019.1

  21 listopada 2019

  Zaproszenie do składania ofert na „Dostawę zestawów zawierających bezzałogowe statki powietrzne”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.37.2019.1

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.52.2019

  21 listopada 2019

  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację systemu macierzowego posiadanego przez Zamawiającego, na potrzeby systemu informatycznego Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji”.