Zamówienia publiczne 2019

 • Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego - sprawa nr BA.WZP.26.6.9.2019

  22 lutego 2019

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na modernizację macierzy NetApp FAS 3220 oraz rozbudowę zmodernizowanej macierzy, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.8.2019.1.

  22 lutego 2019

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Dostawę i konfigurację infrastruktury hiperkonwergentnej wraz z niezbędnym oprogramowaniem wirtualizacyjnym i systemowym oraz gwarancją i usługą wsparcia technicznego dla zamawianej infrastruktury hiperkonwergentnej”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.5.2019.1

  22 lutego 2019

  Zaproszenie do składania ofert na „Organizację dwóch jednodniowych warsztatów w Warszawie dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów oraz potencjalnych użytkowników wybudowanych sieci ze środków I osi POPC …”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.5.2019.1.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.7.2019.1

  14 lutego 2019

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Organizację dwóch jednodniowych warsztatów w Warszawie dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów oraz potencjalnych użytkowników wybudowanych sieci ze środków I osi POPC …”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.7.2019.1.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa nr BA.WZP.26.6.6.2019.1

  08 lutego 2019

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Dostawę licencji oprogramowania Microsoft”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym zaproszeniu

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.4.2019

  06 lutego 2019

  Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług kurierskich w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek zagranicznych oraz krajowych dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Centrali i 15 Delegatur)”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert.