Zamówienia publiczne 2019

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BA.WZP.26.18.2019

  30 kwietnia 2019

  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Przygotowanie uniwersalnych zasad i procedur współpracy pomiędzy operatorami świadczącymi usługi hurtowego dostępu do sieci szerokopasmowych zrealizowanych z wykorzystaniem środków publicznych przyznanych w ramach działania 1.1 POPC a operatorami zainteresowanymi korzystaniem z tych usług.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.16.2019.1

  30 kwietnia 2019

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Selekcję grupy do wykonywania zadań przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych (BSP)”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.16.2019.1

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BA.WZP.26.14.2019.

  29 kwietnia 2019

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę licencji oprogramowania serwerowego na potrzeby Urzędu Komunikacji Elektronicznej”. Sprawa numer: BA.WZP.26.14.2019.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BA.WZP.26.11.2019.

  26 kwietnia 2019

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Optymalizację procesu historyzacji baz danych adresowych, inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych”. Sprawa numer: BA.WZP.26.11.2019.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.6.2019.1

  15 kwietnia 2019

  Zaproszenie do składania ofert na „Organizację szkolenia „Doskonalenie i pogłębienie wiedzy dot. szerokopasmowych sieci NGA w technologii FTTH”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.6.2019.1.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BA.WZP.26.6.15.2019.1

  08 kwietnia 2019

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia publicznego na świadczenie usługi wsparcia, aktualizacji i rozwoju systemu Platforma Usług Elektronicznych zrealizowanego i dostosowanego do potrzeb UKE