Zamówienia publiczne 2019

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.40.2019

  29 sierpnia 2019

  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie badania ankietowego opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz oceny preferencji konsumentów wraz z opracowaniem wyników badania”.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.26.2019.1

  28 sierpnia 2019

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Dostawę 16 szt. zasilaczy awaryjnych UPS typu A oraz 21 szt. zasilaczy awaryjnych typu B”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.26.2019.1

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.37.2019

  22 sierpnia 2019

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie systemu zapór sieciowych wraz z zakupem gwarancji producenta i usługi wsparcia technicznego” - numer sprawy: BA.WZP.26.37.2019.

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa BA.WZP.26.38.2019

  19 sierpnia 2019

  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykupienie usługi wsparcia i utrzymania dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania, zgodnie z zawartym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej z firmą VMware kontraktem nr 40202108 i 463233181”. Sprawa numer: BA.WZP.26.38.2019.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.15.2019.1

  12 sierpnia 2019

  Zaproszenie do składania ofert na „Przedłużenie na kolejne 12 miesięcy gwarancji oraz usługi wsparcia producenta dla posiadanych przez Zamawiającego 4 szt. urządzeń F5- BIG IP 2000s wraz z oprogramowaniem Przedłużenie”

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BA.WZP.26.6.25.2019.1

  09 sierpnia 2019

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Dostawę 18 szt. przełączników zarządzalnych Ethernet wraz z usługą wsparcia technicznego i gwarancją producenta na okres min. 36 miesięcy dla zaproponowanych urządzeń”