Zamówienia publiczne 2020

 • Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.32.2020

  28 września 2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie badania 1 szt. komory bezodbiciowej SIEMENS prod. Siemens Matsushita Components GmbH&Co. KG zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 55016-1-4:2010” – sprawa numer: BA.WZP.26.32.2020

 • Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.26.2020

  25 września 2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłowni centralnego ogrzewania w Obiekcie Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy, gm. Strachówka” – sprawa numer: BA.WZP.26.26.2020

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr: BA.WZP.26.5.47.2020

  25 września 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Zakup telefonu komórkowego Apple iPhone X 64GB Szary wraz z wyposażeniem, 12 miesięczną gwarancją oraz dostawą do siedziby Zamawiającego”

 • Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.34.2020

  23 września 2020

  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przeprowadzenie badania ankietowego opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług stacjonarnego dostępu do Internetu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu sieci światłowodowych budowanych z dofinansowaniem POPC wraz z opracowaniem wyników badania” – sprawa nr: BA.WZP.26.34.2020

 • Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.33.2020

  22 września 2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przeprowadzenie badania ankietowego opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz oceny preferencji konsumentów wraz z opracowaniem wyników badania” – sprawa numer: BA.WZP.26.33.2020

 • Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.9.2020

  22 września 2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa upgrade sprzętowego i programowego jednego zestawu pomiarowego ROMES pozwalającego na wykonywanie pomiarów zasięgów i jakości połączeń głosowych oraz transmisji danych w sieciach telefonii mobilnej” – sprawa numer: BA.WZP.26.9.2020