Zamówienia publiczne 2020

 • Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.49.2020

  07 grudnia 2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zapewnienie (zakup) wsparcia i utrzymania systemu Hitachi Data Protection Suite wraz z rozszerzeniem przestrzeni pojemności danych”.

 • Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.50.2020

  07 grudnia 2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do baz danych z zakresu branży teleinformatycznej, telekomunikacyjnej i informatycznej, w tym do publikacji i narzędzi z wyżej wymienionego zakresu” – sprawa nr BA.WZP.26.50.2020

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.69.2020

  07 grudnia 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Przygotowanie i dostarczenie danych przypisanych do punktów adresowych wraz z warstwami wektorowymi”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.69.2020.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.36.2020

  04 grudnia 2020

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Świadczenie usługi transmisji danych oraz innych usług dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez okres 48 miesięcy”.

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.48.2020

  03 grudnia 2020

  Zamówienie na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na „Obsługę prawną w związku z aukcją na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz” - sprawa numer: BA.WZP.26.48.2020.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.35.2020

  02 grudnia 2020

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 12 miesięczny licencyjny dla co najmniej 10 użytkowników dostęp do bazy informacji i produktów z zakresu branży telekomunikacyjnej i IT, w tym do publikacji i narzędzi z wyżej wymienionego zakresu.