Zamówienia publiczne 2020

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa BA.WZP.26.10.2020

  06 lutego 2020

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę pn. „Świadczenie usługi utrzymania czystości i wykonywania prac porządkowych w budynkach Ośrodka Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy”.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.4.2020

  04 lutego 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Zakup i dostawę oleju napędowego w ilości 2 000 litrów do agregatu prądotwórczego zlokalizowanego w Siemianowicach Śląskich”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.4.2020

 • Informacja z otwarcia ofert - sprawa BA.WZP.26.10.2020

  03 lutego 2020

  Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na świadczenie "Usługi utrzymania czystości i wykonywania prac porządkowych w budynkach Ośrodka Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy" - sprawa nr BA.WZP.26.10.2020

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.3.2020

  24 stycznia 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Organizacja dwóch jednodniowych konferencji w Katowicach i Gdańsku dla interesariuszy projektu pn. Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji, wraz zapewnieniem obsługi wydarzenia i zakwaterowaniem prelegentów”

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.2.2020.1

  22 stycznia 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Wykonanie usług polegających na utrzymaniu i rozwoju Serwisu Intranet zbudowanego w oparciu o Liferay Community Edition Portal 7”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.2.2020.1

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BA.WZP.26.6.3.2020

  17 stycznia 2020

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Obsługę prawną i szkoleniową w ramach procesu legislacyjnego związanego z projektem rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych prowadzonej przez Prezesa UKE”