Zamówienia publiczne 2020

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.60.2019

  17 stycznia 2020

  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn „Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju”.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BA.WZP.26.6.2.2020

  16 stycznia 2020

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Organizację dwóch jednodniowych konferencji w Katowicach i Gdańsku dla interesariuszy projektu pn. Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji, wraz zapewnieniem obsługi wydarzenia i zakwaterowaniem prelegentów”

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.1.2020.1

  15 stycznia 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Zakup i dostawę oleju napędowego w ilości 2 000 litrów do agregatu prądotwórczego zlokalizowanego w Siemianowicach Śląskich”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.1.2020.1

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BA.WZP.26.6.1.2020

  10 stycznia 2020

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Realizację usługi wsparcia Serwisu Intranet zbudowanego w oparciu o Liferay Community Edition Portal 7”