Zamówienia publiczne 2020

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.66.2020

  23 listopada 2020

  Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego Systemu (w Centrali Urzędu Komunikacji Elektronicznej) w zakresie oprogramowania IBM Informix w okresie 12 miesięcy: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.34.2020

  23 listopada 2020

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest odnowienie na okres 12 miesięcy usług asysty technicznej dla licencji Oracle typu Full Use w ramach posiadanego przez Urząd kontraktu asysty technicznej nr 12635114.

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.44.2020

  20 listopada 2020

  Zamówienie na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na „Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy” - sprawa numer: BA.WZP.26.44.2020.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.65.2020

  17 listopada 2020

  Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia na wsparcie w utrzymaniu szyny integracyjnej WSO2 oraz rozwój szyny integracyjnej WSO2 EI oraz systemu zarządzania tożsamością WSO2-IS.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.64.2020

  17 listopada 2020

  Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia na odnowienie rocznego wsparcia technicznego/gwarancji producenta (24x7 FC-10-0VM02-642-02-12 24x7 FortiCare and FortiGuard Base Bundle Contract 1 Yr) dla systemu ochrony poczty elektronicznej w postaci 2 szt. wirtualnych maszyn z zainstalowanym oprogramowaniem FortiMail VM02.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.33.2020

  10 listopada 2020

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zapewnienie rocznego wsparcia i utrzymania systemu Hitachi Data Protection Suite - zgodnie z treścią zaproszenia.