Zamówienia publiczne 2020

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.22.2020

  23 października 2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług utrzymania, usług serwisu, usług gwarancji oraz usług wdrożeniowych Systemu PLI CBD w obszarze Aplikacji PLI CBD oraz Infrastruktury Informatycznej PLI CBD” - numer sprawy: BA.WZP.26.22.2020.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.29.2020

  23 października 2020

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na modernizację posiadanego przez Zamawiającego systemu zabezpieczeń Check Point 15400.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.28.2020

  23 października 2020

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego na „Przygotowanie i dostarczenie danych statystycznych agregowanych do obwodów spisowych i/lub przypisanych do punktów adresowych wraz z warstwami wektorowymi”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.28.2020.

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.41.2020

  22 października 2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu BSP RTK, GNSS, specjalistycznego oprogramowania oraz przeprowadzenie szkolenia” - numer sprawy: BA.WZP.26.41.2020.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.27.2020

  21 października 2020

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Dostawę, instalację i konfigurację 2 szt. przełączników szkieletowych sieci wraz z zapewnieniem usługi wsparcia technicznego i gwarancji producenta na okres min. 36 miesięcy dla zaproponowanych urządzeń”, zgodnie z treścią zaproszenia.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.56.2020

  21 października 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Wykonanie przeglądu zabudowy 17 szt. Ruchomych Stacji Pomiarowych, zabudowanych na samochodach Mercedes Sprinter i 6 szt. Ruchomych Stacji Monitoringowych, zabudowanych na samochodach Toyota Hilux”, zgodnie z treścią zaproszenia do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.58.2020