Zamówienia publiczne 2020

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.53.2020

  06 października 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Zakup wraz z dostawą sprzętu do wideokonferencji z akcesoriami, w podziale na 3 zadania (części)”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.53.2020

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.52.2020

  06 października 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Wykonanie przeglądu zabudowy 17 szt. Ruchomych Stacji Pomiarowych, zabudowanych na samochodach Mercedes Sprinter i 6 szt. Ruchomych Stacji Monitoringowych, zabudowanych na samochodach Toyota Hilux”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.5.52.2020

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr: BA.WZP.26.5.51.2020

  05 października 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Wykonanie usługi przewozu pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej do pracy i z pracy w CSKER i CLBT na trasie Mińsk Mazowiecki – Borucza – Mińsk Mazowiecki”

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.50.2020

  05 października 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Szkolenie dotyczące geostatystyki w GIS”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.50.2020

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.38.2020

  02 października 2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Realizacja robót budowlanych obejmujących wydzielenie klatek schodowych oraz inne niezbędne prace do spełnienia wymagań ppoż. w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17 we Wrocławiu” – sprawa numer: BA.WZP.26.38.2020

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr: BA.WZP.26.5.49.2020

  01 października 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Najem wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego dwóch komputerów przenośnych – laptopów”