Zamówienia publiczne 2020

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.41.2020

  22 października 2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu BSP RTK, GNSS, specjalistycznego oprogramowania oraz przeprowadzenie szkolenia” - numer sprawy: BA.WZP.26.41.2020.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.27.2020

  21 października 2020

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Dostawę, instalację i konfigurację 2 szt. przełączników szkieletowych sieci wraz z zapewnieniem usługi wsparcia technicznego i gwarancji producenta na okres min. 36 miesięcy dla zaproponowanych urządzeń”, zgodnie z treścią zaproszenia.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.56.2020

  21 października 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Wykonanie przeglądu zabudowy 17 szt. Ruchomych Stacji Pomiarowych, zabudowanych na samochodach Mercedes Sprinter i 6 szt. Ruchomych Stacji Monitoringowych, zabudowanych na samochodach Toyota Hilux”, zgodnie z treścią zaproszenia do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.58.2020

 • Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.40.2020

  16 października 2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sporządzenie analizy pt. Rola umowy inwestycyjnej w rozwoju sieci telekomunikacyjnych finansowanych ze środków POPC oraz określenie 3 scenariuszy wykorzystania środków publicznych (…)”.

 • Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.39.2020

  16 października 2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modyfikacja modelu kosztowo-popytowego” – sprawa numer: BA.WZP.26.39.2020

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa BA.WZP.26.6.26.2020

  16 października 2020

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Dostawę testera radiokomunikacyjnego”.